Tatjana Nikolić

Tatjana Nikolić je završila Menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture na FDU. Tokom školovanja bila je aktivna u Evropskom parlamentu mladih, učestvovala u organizaciji Međunarodne studentske nedelje u Beogradu i Festivala internacionalnog studentskog teatra, inicirala studentsku kampanju “Ideje za muzeje”, radila na projektu grada Beograda za opismenjavanje Roma i Romkinja, na objavljivanju priručnika za studente o primerima dobre prakse međunarodne kulturne saradnje i u Udruženju za razvoj pozorišta za decu i mlade ASSITEJ. Prošla je različite obrazovne programe iz oblasti menadžmenta umetnosti, upravljanja manjim projektima i društveno-političkog delovanja i govorila na više događaja u poljima omladinskog, kulturnog i feminističkog aktivizma u zemlji i inostranstvu. Koordinatorka je programa afirmacije ženskog stvaralaštva FEMIX, a na master studijama Menadžmenta kulture i medija na FDU priprema tezu o rodnoj (ne)ravnopravnosti na kulturnoj sceni. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.
U Stanici od avgusta 2013. radi na administriranju projekata i organizovanju aktivnosti.