Stanica novosti

25. oktobar, 18h
Magacin u Kraljevića Marka 4-8

KONDENZ X > retrospektiva

10, 9, 8..... iiiiiiii polećemo! Krećemo unazad, Kondenz po Kondenz, a na to putovanje kroz vreme povešće nas Marko Milic i Ana Dubljevic.

Deset festivalskih godina je iza nas. Deset radnih, borbenih, kreativnih, emotivnih, inspirativnih, motivisanih, kritičkih, i samokritičnih, okrepljujućih, sveobuhvatnih i sveprožimajućih godina posvećenih razvoju savremenog plesa i performansa na ovim našim prostorima.

Za bilo koju vrstu, podvrstu ili stranputicu plesa, koji misli; za bilo koju koreografiju fizičkih ili mentalnih tela, koja propituje - naglašavao je naše ideale manifest prošlogodišnjeg Kondenza, sećate se?

I dalje verujemo u isto, i dalje se borimo za koreografske prakse bez dlake na jeziku, slobodne i angažovane, koje zadiru duboko u udaljene ćoškove društva u kom živimo i donose nova promišljanja, nove interpretacije, nove kontekstualizacije.

Predstave, predavanja, razgovori, radionice, rezidencije, konferencije, edukacije, diskusije i naravno – ples, pokret i kretanje. Bilo je svega i tek će biti. Godine su pred nama, a sa njima i nove ideje, nove koreografije i novi sadržaji.

I zato pravimo presek na broju 10.

Samoispitivanje, samoorganizovanje, samoregulisanje, samoohrabrenje, samoobrazovanje – sve je to samo deo onoga što Kondenz znači - nama, kao njegovim kreatorima, i vama kao njegovim gledaocima, pratiocima, obožavaocima 🙂

Da nam živi, živi Festival!

Prođite kroz arhivu prethodnih edicija Kondenza na našem sajtu:
dancestation.org/

Pogledajte i detaljniji pregled Nomad Dance Advocates programa koji će ove godine biti u Beogradu, kao i aktivnosti naših partnerskih organizacija.

advocatesbelgrade.wordpress.com/programme/
www.departuresandarrivals.eu/
www.lifelongburning.eu/

------------------------------------------

October 25th, 18h
Magacin u Kraljevića Marka 4-8

KONDENZ X > retrospective

10, 9, 8.... Annnnd we take off! Going backwards, Kondenz by Kondenz, traveling through time with Marko Milic and Ana Dubljevic.

Ten festival years are behind us. Ten working, fighting, creative, emotional, inspirational, motivated, critical, and self-criticized, refreshing, far-reaching, and all-embracing years, dedicated to the development of contemporary dance and performance in this country of ours.

Do you remember the Kondenz manifesto from last year? Its opening words went on like this - for any form, sub-genre or the sideway of dance, that thinks; for any choreography, of the physical or mental bodies, that asks - emphasizing our beliefs and ideals.

We still believe in the same, and we continue to struggle for choreographic practices that are fearless, liberated and engaged, those that engender deep into the furthest corners of the society we all live in, and bring some new thoughts, new interpretations, new contextualizations from within.

Performances, lectures, talks, workshops, residencies, conferences, education, discussions and, of course - dance, movement, and moving. There was a bit of everything, and more is yet to come. Years are ahead of us, and along with them the new ideas, new choreographies, and new contents will come.

So, we make the retrospective cut at number 10.

Self-examination, self-organization, self-regulation, self-reflection, self-education - all of that is only a part of what Kondenz means - to us, as its creators, and to you as its spectators, followers, and fans 🙂

Long live our Festival!

You can go through the archive of previous Kondenz editions on our website:
dancestation.org/

And you can check out the Nomad Dance Advocates programme that is going to be held in Belgrade this year, as well as the activities of our partner organisations on the links below:
advocatesbelgrade.wordpress.com/programme/
www.departuresandarrivals.eu/

Photo: Dalija Acin Thelander @ Kondenz 2011
...

View on Facebook

3 sata i 38 minuta. Toliko traje plesni eksperiment Frederika Gisa Good Girls Go To Heaven, Bad Girls Go Everywhere, koji zatvara ovogodišnji Kondenz. Za svo to vreme prostor izvedbe ispunjen je tehno setom DJ Fiedela i podnom instalacijom vizuelnog umetnika Antona Stojanova. Ukratko, to je ono što vas očekuje 25. oktobra u 20h @ Magacin u Kraljevića Marka 4-8.

A sve je počelo još 2014. i to na berlinskoj tehno i klupskoj sceni, mestu sastajanja ova tri umetnika koji su tada započeli saradnju i do sada kreirali nekoliko performansa zajedno. U ovom eksperimentu njihovo iskustvo i različiti angažmani na sceni preokreću svaki element u igru, što je ujedno i pozivnica individualnim i kolektivnim pokretima da se priključe.

Posle Stokholma, Madrida, Geteborga, Poznanja i Varšave, Good Girls ~ Bad Girls dolazi u Beograd.

Jedva čekamo ovu plesnu igru, u kojoj su svi dobrodošli i sve je moguće!

Više detalja o projektu na sajtu Frederika Gisa:
fredericgies.com/?page_id=258

-------------------------------

3 hours and 38 minutes. That is the endurance time of the dance experiment facilitated by Frederic Gies and named Good Girls Go To Heaven, Bad Girls Go Everywhere. All along the way, space will be infused by the beats of a techno set by the Dj Fiedel and filled with the floor installation by a visual artist Anton Stoianov. In short, that is what's to be expected on October 25th at 8 pm @ Magacin u Kraljevića Marka 4-8, as this performance is going to be the closure of the Kondenz Festival.

It all started in 2014 within the Berlin techno and club scene as a meeting place of these three artists. They started their collaboration back then, and have made several performances together during the past three years. In this particular experiment, their experience and diverse involvement in the scene traverse every little element into a play, which is also an invitation to individual and collective movements to come in.

After Stockholm, Madrid, Gothenburg, Poznan, and Warsaw, Good Girls ~ Bad Girls is coming to Belgrade.

Looking forward to this one-of-a-kind dance play, where everyone is welcome and anything is possible!

More info on the project on Frédéric Gies’ website:
fredericgies.com/?page_id=258

Do check out the following links as well, for a detailed info on the upcoming Kondenz Festival and Nomad Dance Advocates programme, as well as the activities of our partner organisations.

dancestation.org/
advocatesbelgrade.wordpress.com/programme/
www.departuresandarrivals.eu/
www.lifelongburning.eu/
...

View on Facebook

Bojan Djordjev će nam na 10. Kondenzu predstaviti svoj audio-ambijentalni cruising performans Protok žudnje, koncipiran kao zbirka monologa likova iz savremene književnosti koji lutaju grаdom u potrazi zа zadovoljenjem – seksualnim, intelektualnim, egzistencijalnim. Te priče odjekuju svudа oko nas: iz stаnova, hotela, železničkih stanica i benzinskih pumpi, parkova, ulica, seks šopovа i policijskih stanicа. Diskurs žudnje precizno mapira grаd i poziciju ovih subjekata u sаvremenom društveno-političkom kontekstu: njihovu kritičnost, refleksivnost i subverziju kao rezultate (samo)marginalizacije. Grad je posmatran, ali i posmatra. Dramaturgija tela suočena je sa dramaturgijom grada koji pulsira na ikoničkim mestima žudnje i zadovoljenja.

Početak putanje za Protok žudnje ovog puta biće Magacin u Kraljevića Marka 4-8, 22. oktobra u 20h, a publika će izvoditi performans slušanjem zvučnih zapisa odabranih tekstova na određenoj putanji kroz grad. Za izvođenje je potreban mp3 plejer ili smart telefon sa slušalicama. Trajanje performansa je oko 65 minuta i prevoz do lokacija je obezbeđen.

Rezervacije su obavezne, mejlom na ana_fotev@yahoo.com ili putem telefona +381 64 2978 297.
-----------------------------------------
On the 10th Kondenz Festival, Bojan Djordjev will present his audio-ambiental cruising performance Traffic of Desire, designed as a collection of monologues of characters from contemporary literature who wander around the city in a search for satisfaction – sexual, intellectual, existential. These stories echo all around us: from apartments, hotels, railway and gas stations, parks, streets, sex shops and police stations. The discourse of desire precisely maps the city as well as the position of these subjects in contemporary socio-political context: their criticism, reflexivity and potential subversion as the results of (self) marginalization. The city is observed, but at the same time, the city also observes. The dramaturgy of the body confronts the dramaturgy of the city that pulsates at the iconic points of desire and satisfaction.

The starting point for the Traffic of Desire will be the Magacin u Kraljevića Marka 4-8, on October 22nd at 8 pm. The audience will go through the city trajectory while listening to the audio readings of selected texts. Therefore, the mp3 player or a smartphone with a headset is an essential tool. The performance lasts around 65 minutes and the transport is provided.

Reservations are required, and they can be made by the e-mail address ana_fotev@yahoo.com or by calling the phone number +381 64 2978 297

Protok žudnje audio-ambijentalni cruising performans
...

Protok žudnje audio-ambijentalni cruising performans

October 22, 2017, 8:00pm - October 22, 2017, 11:00pm

PROTOK ŽUDNJE audio-ambijentalni cruising performans nedelja 22. oktobar od 20 do 23h početak putanje - Magacin u Kraljevića Marka Kraljevića Marka 4 Lov na ljubav može započeti bilo gdje, na bazenima, u blizini željezničkih stanica ili na parkiralištima. Najbolje je krenuti u sumrak, kad su vidljivost i mogućnost orijentacije smanjeni na minimum. G. Ferčec, Arkadijakoncept i režija: Bojan Đorđev; tekstovi: Aleksandar Bender, Text with changing parts; Olga Dimitrijević, Samo da se pozdravimo; Goran Ferčec, Kruženje i tekst Ja sam kraljica posljednje slobodne zemlje istočno od bulevara kneginje Marije Lujze zasnovan na video dokumentaciji Marina Krstačića-Furića; fragmenti iz Mauzoleja ljubavnika Hervéa Guiberta; glasovi: Dušan Broćić, Aleksandra Janković, Milan Jovanović, Nataša Marković, Aleksandra Stojaković i Miloš TimotijevićPerformаns serijаl PROTOK ŽUDNJE koncipirаn je kаo zbirkа monologа likovа iz sаvremene književnosti koji lutаju grаdom u potrаzi zа zаdovoljenjem – seksuаlnim, intelektuаlnim, egzistencijаlnim. Te priče odjekuju svudа oko nаs: iz stаnovа, hotelа, železničkih stаnicа i benzinskih pumpi, pаrkovа, ulicа, seks šopovа i policijskih stаnicа. One su sve vreme prisutne u etru i sаmo nekаd аrtikulisаne. Diskurs žudnje precizno mаpirа grаd i poziciju ovih subjekаtа u sаvremenom društveno-političkom kontekstu: njihovu kritičnost, refleksivnost i subverziju kаo rezultаte (sаmo)mаrginаlizаcije. Grаd je posmаtrаn аli i posmаtrа. Anonimnost gužve i mаse, tаko neophodnu bodlerovskoj figuri flâneur-a, šetаčа, ovogа putа obezbeđuju zvučni zаpisi u vidu аudio vodičа. Odabrani tekstovi u ovom ciklusu koji tematizuju cruising, (traženje anonimnog seksa ili seksualnih partnera na javnim mestima – obično po parkovima, noću; deo gay slang-a), gotovo zahtevaju glas koji dopire iz slušalica, tj. koji „čujemo u glavi", kao idealno izvedbeno sredstvo. Glas opisuje prizor koji gledamo, ili koji bi trebalo da vidimo, ili izvedemo. Ovi tekstovi su opis slike čiji integralni deo postajemo, slike tela u gradu koja se istražuje detaljnim, gustim opisivanjem, opserviranjem. Dramaturgija tela, njegove granice kao jedine sigurne kontura realiteta suočena je sa dramaturgijom grada koji pulsira na ikoničkim mestima žudnje i zadovoljenja – u ovom slučaju park, železnička stanica, javni prevoz i taksi... Tretirani kao celina, ovi tekstovi seciraju grad u seriju pornografski krupnih planova, lokacija koje čekaju da budu konzumirane. produkcija: Dragana Jovović, Lovro Rumiha, Petra Corva i Ksenija Đurović; umetnički savet: Siniša Ilić; snimanje i obrada zvuka: Jakov Munižaba, Daniel Žuvela i Zoran Uzelac; grafičko oblikovanje: Katarina Popović; *Performans PROTOK ŽUDNJE publika konzumira/izvodi tako što sluša zvučni zapis na određenoj putanji kroz grad. Vaš termin za performans možete rezervisati na e-mail ana_fotev@yahoo.com ili na telefon 064 2978 297. Rezervacija obavezna. Za izvođenje performansa potreban je mp3 plejer ili smart telefon sa slušalicama. Pri rezervaciji termina možete rezervisati i mp3 plejer ako ga ne posedujete. Prevoz do lokacija obezbeđen. Trajanje performansa oko 65 minuta. - - - - PROTOK ŽUDNJE je do sad izveden u Beogradu 2013 i 2017, Zagrebu 2014. i Rijeci 2016, u različitim kombinacijama tekstova u produkciji Teorije koja hoda, Beograd; Centra za dramsku umjetnost, Zagreb i Drugog mora, Rijeka. Performans je inspirisan i posvećen predstavi Pornografija 1, 2 ... 4, segmentu „Boemi", Ane Miljanić, izvedenoj u bioskopu Partizan 2005. u produkciji CZKD.

View on Facebook

DRAMATURGIJA IZDAJE / DRAMATURGY OF BETRAYAL

Pozivamo vas da 24. oktobra u 18h u Magacin u Kraljevića Marka 4-8 zajedno čitamo i razgovaramo o tekstu ,,Protiv društveno angažovanog pozorišta” Milana Markovića Matthisa, kao jednom ne preterano koherentnom skupu ideja i teza nastalih u razmišljanju o potrebi da se pojam političkog redefiniše i distancira od polja (auto)legitimizacije i identifikacije. Pitanje koje se postavlja: na koji način „scena“ može da komunicira direktno sa „telom“ publike i na koji način je to telo moguće pomeriti?

Ovde je reč o svojevrsnoj Dramaturgiji izdaje, koju Matthis razvija verujući da neizgovoreni „ugovor“ između scene i publike, kao polazište svakog scenskog događaja, u svakom trenutku može biiti prekinut i ponovo potpisan. Šta više, fokus tog novog razmišljanja o dramaturgiji je igranje i poigravanje sa očekivanjima publike, njihovo stvaranje i ponovno izneveravanje / izdaja.

---------------------------------------

We invite you to a common reading and the talk about the text named "Against socially engaged theatre", on October 24th at 6 pm at Magacin. This text by Milan Marković Matthis is not necessarily a coherent batch of ideas and issues generated from the thinking about the need for redefining the political and distancing it from the field of (self)legitimization and identification. How can the “scene” communicate directly to the „body“ of the audience, and in what ways can we make that body move?

It is all about the so-called Dramaturgy of Betrayal, the concept developed by Matthis as a belief that the „agreement“ between the stage and the audience, which is the starting point for every performing act, can be broken and re-established at any time. Actually, the main focus of this new way of dramaturgy thinking is the play with audience’s expectations, creating them and then betraying them all over again.

More info about the author on his website:
www.milan-markovic.com/land/

For a detailed info on the upcoming Kondenz Festival and Nomad Dance Advocates programme, as well as the activities of our partner organisations, follow the links below 🙂

dancestation.org/
advocatesbelgrade.wordpress.com/programme/
www.departuresandarrivals.eu/
www.lifelongburning.eu/

Photo: Earthquake by John Pugh
...

View on Facebook

Dušan Murić će u sklopu glavog programa predstojećeg Kondenza predstaviti i svoj performans Pokušaj ustanka iz fotelje, koji zajedno sa njim izvode Ana Ignjatovic-Zagorac, Jelena Bulatovic, Tamara Pjević i Stefan Sammy Veselinovic. Ideja vodilja ove predstave je problematika „tezgarenja“ umetnika koji zarad „preživljavanja“ ponekad bivaju primorani da učestvuju u raznoraznim komercijalnim promocijama, reklamama i događajima. A nakon toga utočište ponovo traže (i nalaze) u svojoj umetnosti zasnovanoj na visokim humanističkim idealima. Pokušaj ustanka iz fotelje je promišljanje načina na koji te i takve tezge koriste te i takve humanističke ideale kao banalnu oblandu za „uvijanje“ svojih proizvoda i usluga. Kako, i da li, umetnik može da sačuva svoj integritet? Šta ostaje od njegove umetnosti, jednom kada je taknuta banalizacijom?

Predstava je nastala u produkciji Festivala koreografskih minijatura, a Dušan Murić je za njeno izvođenje dobio nagradu Ohrabrenje Udruženja baletskih umetnika Srbije za 2016. godinu.

Na programu Kondenza je 24. oktobra u 20h @ Bitef teatar.

-----------------------------------------------

Dušan Murić will present his performance named An Attempt to Rise from Chair, as part of the main programme of the upcoming Kondenz. Along with the author, performers of the show are Ana Ignjatovic-Zagorac, Jelena Bulatovic, Tamara Pjevic and Stefan Veselinovic. The leading idea is the question of „gigs“ that artists sometimes cannot avoid. For the sake of “surviving”, artists accept being part of various commercial promotions, advertisements, and events, and then, afterward, they return to their art for a comfort in highly valued humanist ideals. The problem is that these gigs usually use those ideals as a banal cotton to wrap their products and services. Can artists save their integrity, and how? What remains of their art, once it’s been touched by the banalisation?

The performance is made as a production of Festival of Choreographic Miniatures, and for its realisation Dušan Murić was awarded the special Encouragement Award for 2016.

It is on the Kondenz’s programme on October 24th at 8 pm @ Bitef Teatar.

For a detailed info on the Kondenz Festival and Nomad Dance Advocates programme, as well as the activities of our partner organisations, follow the links below:
dancestation.org/
advocatesbelgrade.wordpress.com/programme/
www.departuresandarrivals.eu/
www.lifelongburning.eu/


Photo: Dušan Murić in the chair
...

View on Facebook