Kontakt

STANICA Servis za savremeni ples
Magacin u Kraljevića Marka 4
11000 Beograd
info@dancestation.orgMarijana Cvetković
Manager
+381.64.1562497
marijana.cvetkovic
@dancestation.org
Ksenija Đurović
Project Manager
+381.
ksenija.djurovic
@dancestation.org